CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SHAMBI là doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp các loại dược phẩm, nhập khẩu và phân phối các loại vitamins, thực phẩm chức năng nhằm nâng cao sức khỏe con người.