UC-II Type II Collagel 40 mg 60 VCAPS – Cung cấp dưỡng chất và bảo tồn phần sụn khớp hư hại, ngăn chặn quá trình thoái hóa sụn.

1.250.000